Vikten av att uppdatera WordPress kärna

Vikten av att uppdatera WordPress kärna 750 264 Oscar Engström

WordPress är idag det absolut mest populära publiceringsverktyget på nätet idag. Och inte undra på, det är gratis att använda, har ett riktigt bra gränssnitt och är tämligen funktionsrikt. Och saknar man något, då finns det med största sannolikhet ett plugin som fyller det behovet. En mer eller mindre komplett lösning, beroende på vad man är ute efter, med andra ord. WordPress har i många år blivit beskyllt för att inte vara så säkert, men det är gjort på helt fel grunder. De argument som har använts har varit mer avslöjande för dem som sagt dem, då många av de främsta argumenten har varit att WordPress är open source, alltså att källkoden finns att läsa för vem som helst. Men det gör inte produkten till ett mindre säkert alternativ. Rent av tvärtom, om man förvaltar koden rätt. Och det är fallet med WordPress. Det har utvecklats i rasande takt, just tack vare att det är open source. Men trots detta ska man inte vara oaktsam – det är fortfarande tämligen viktigt att man håller sin WordPress-installation uppdaterad med den senaste versionen. Vi rekommenderar att man uppdaterar minst en gång i kvartalet, men som allra minst en gång per år. Gör man det mer sällan än så, då riskerar man att hamna i skottlinjen för diverse angrepp. De flesta förhållandevis opersonliga, men samtidigt väldigt svåra att bli av med när de väl har lyckats ta sig in. Dessutom kan man snabbt förlora i ranking på Google om det uppenbarar sig för sökmotorn att någon har hackat sajten. Men genom att lägga en till två timmar en gång per kvartal, då kan man undvika de allra flesta typer av intrång.

Oscar Engström

Utbildad till magistern inom medieteknik och webbutveckling. Började arbeta på professionell nivå 2006 och startade året därpå upp det egna företaget Engstream. Har genom åren fått möjlighet att arbeta med ett flertal spännande och lösningsintensiva projekt. Som kontrast till den kodmässiga delen kompletterade jag med tiden förmågan på ett kreativt plan genom fotografering. Arbetar främst med porträttfotografering av olika slag.

All stories by: Oscar Engström

Leave a Reply

Your email address will not be published.